Hodiny českého jazyka zahájili deváťáci po distanční výuce projektovým vyučováním. Připomněli si výraznou osobnost české literatury Karla Hynka Máchy. Společná práce při hledání a zpracovávání informací přispěla k upevnění schopnosti orientovat se v informačních zdrojích. Při obhajobě vlastní práce měli možnost vyzkoušet si své vyjadřovací schopnosti i před spolužáky. Realizace zvoleného tématu nabídla nejen množství zajímavých postřehů, ale byla pro žáky i přínosem, neboť prezentované informace všechny přítomné obohatily o nové poznatky.
Zapsala: Mgr. Alena Zákutná, tř. uč. IX. A