SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ VYBUDOVANÉHO HŘIŠTĚ V ROCE 2013

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PROVOZU

Dlouho očekávaný sportovní areál na naší škole je v provozu. Jednoduché konstatování, ale pro školu a její žáky se jedná o velice cennou informaci a velký dárek.

Dne 5. 6. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření nového sportovního areálu v prostorách školy (viz foto). Stavbu v hodnotě přibližně 4 mil. korun financoval zřizovatel školy tj. město Louny, areál je rozdělen na dvě části: jedna část je určena pouze pro potřeby výuky tj. běžecká dráha, hod, skok do dálky, rozcvička na trávě, venkovní učebna. Druhou část tvoří dvě víceúčelová hřiště, sloužící výhradně ke sportovním účelům (kolektivní míčové hry), jedno menší hřiště je také součástí sportovního areálu pro volnou hru s míčem.

Slavnostního otevření celého areálu s prohlídkou všech jeho částí se zúčastnili všichni členové školské rady, která na škole pracuje, dále pozvání přijali i někteří bývalí i současní zaměstnanci školy. Slavnostního přestřižení pásky se ujal bývalý ředitel školy Mgr. Jiří Rabas, předseda školské rady pan Milan Fürstl a současná ředitelka školy Mgr. Věra Benešová. Ta také vyzvala všechny přítomné k prohlídce areálu a zahájila provoz (viz foto).

Pan učitel Mgr. Ekrt, Mgr. Chrobáková a PaedDr. Hnátková si připravili se svými vybranými žáky ukázky sportovních her a na hřišti hned létaly míče, ozýval se zvuk píšťalek a sportovní křik žáků

Pro zpestření slavnostního okamžiku připravila paní vychovatelka Linajová se svými svěřenkyněmi krátké vystoupení v podání tanečně – sportovního kroužku, který na škole pracuje po celý rok (viz foto).

Pozvání přijal také starosta města pan Šabata a paní místostarostka Hořejší, kteří se nezúčastnili zahájení, ale prohlídku areálu absolvovali později.

V současné době jsou žáky školy využívána hřiště, ostatní plochy jsou zatím zavřené (voda, bahno, nečistoty).

Pro letní provoz připravuje ředitelka školy provozní řád, otevírací dobu a přístup pro veřejnost, ještě se dolaďují podrobnosti a probíhá jednání se správcem hřiště.

Veřejnosti budou všechny potřebné informace včas zpřístupněny.

podpis_benesova

Louny, 6. 6. 2013

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy

PROVOZNÍ DOBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

PROVOZNÍ DOBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

V DOBĚ ČERVEN A ZÁŘÍ

pondělí až pátek – od 17.00 do 20.00 hod.

 

V DOBĚ ČERVENEC A SRPEN

pondělí až sobota – od 13.00 do 20.00 hod.

 

Nutné respektovat pravidla a provozní řád.

PRAVIDLA VEŘEJNÉHO PROVOZU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

PRAVIDLA VEŘEJNÉHO PROVOZU VÍCEÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Období provozu je od 15. června do 15. září daného roku s touto otevírací dobou:

 

červen a září PO–PÁ 17.00–20.00 hod.
červenec a srpen PO–SO 13.00–20.00 hod.

 

V tuto provozní dobu je možný komerční pronájem hřišť, na základě osobní domluvy se správcem (kustodem), který je vždy v uvedené provozní době přítomen.

 • Jednotlivec zaplatí, vždy při vstupu na velké hřiště za účelem sportu 10,- Kč.
 • Organizované skupiny zaplatí za pronájem malého hřiště 150,- Kč/hod, za velké hřiště 200,- Kč/hod.
 • Dětem do 6 let bez doprovodu dospělé osoby vstup zakázán.

 

Hřiště lze využívat na: volejbal (2x hřiště), nohejbal (2x), vybíjená (2x), přehazovaná (2x), tenis (1x), minifotbal (1x), házená (1x), badminton, streetball.

Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby: basketbalové míče, míče na nohejbal, volejbal, minikopanou, kůly a sítě na tenis, nohejbal, volejbal.

Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u správce hřiště (viz rozpis služeb).

 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN

 

 • respektovat skutečnost, že sportovní plocha slouží výhradně ke sportovním účelům
 • na sportovní plochu vstupovat vždy pouze ve sportovní obuvi
 • respektovat přísný zákaz používání kopaček s hroty a tretry s hřebíky
 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště (kustoda)
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe (škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu)
 • dodržovat čistotu, pořádek, a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu)

 

JE ZAKÁZÁNO

 

 • vodit na sportoviště zvířata
 • jezdit na kole nebo kolečkových bruslích
 • vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí
 • jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, slazené nápoje a omamné látky
 • odhazovat žvýkačky či nedopalky na hrací plochu či v areálu sportovišť (hřišť)
 • odnášet sportovní náčiní mimo hřiště
 • stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
 • pořádat propagační, reklamní či jiné akce bez souhlasu provozovatele hřiště

 

KONTAKT – SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

p. Fialka V.

TEL.: 731 966 023

 

KONTAKT – SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

p. Fialka L.

TEL.: 733 276 355

podpis_benesova

Louny, 2. 5. 2017

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Správce hřiště: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Odpovědný pracovník: Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

Hlavní správce hřiště: určená osoba dle sepsané dohody o PP

Za úklid zodpovídá: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Provozní doba:

červen PO/PÁ 16.00–20.00 hod.
červenec PO/SO 13.00–20.00 hod.
srpen PO/SO 13.00–20.00 hod.
září PO/PÁ 16.00–20.00 hod.

Osoba, konající službu na hřišti bude vždy viditelně označená a bude mít průkaz.

Denní úklid

 • každodenní otevírání a zavírání hřišť, hlavní brány, branky, hlavní budovy/školy
 • úklid odpadků z plochy hřiště do košů
 • vysypání odpadkových košů do velkého kontejneru na dveře školy
 • údržba veškerých nečistot na ploše hřišť (nanesená hlína, papíry, spadané listí, prach), odstranit vhodnými méně ostrými košťaty či stud. tlakovou vodou bez přidání sapónů
 • při úklidu postupovat podle doporučení firmy TUBEKO SPORT – Podmínky použití a údržby umělého sportovního povrchu (viz příloha)
 • úklid sociálního zařízení ve škole (muži/ženy) v pavilonu MVD – přízemí
 • pravidelná denní vizuální kontrola celého sportovního areálu, vizuální kontrola školy

Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

 • okamžité odstranění zjištěných, nebo nalezených závad
 • informovat hlavního správce hřiště o závažnější závadě
 • informovat ředitele školy při neodkladných závadách a zjištěních

Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy
 • hrabání a úklid listí, drobné zahradnické činnosti
 • drobné prořezy keřů a dřevin, kropení dle potřeby

Předávání služby:

 • vždy v pondělí dopoledne předá končící správce hřiště do školy finanční prostředky na stanoveném tiskopisu, nahlásí případné závady a potíže
 • v pondělí dopoledne předá končící správce hřiště nově nastupujícímu správci všechny klíče (dle seznamu), mobilní telefon, pokladnu (prázdnou), výdajové lístky, deník, evidenci rezervací.
podpis_benesova

Louny, 3. 5. 2014

vypracovala:
Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy
(odpovědný pracovník)