Kroužky

název věk den hodina anotace vedoucí
Cvičíme s hudbou dívky 1. – 3. třída středa 14 – 15 Aerobik a cvičení s hudbou. Mgr. Radka Urbánková
Plavání 5. – 9. ročník   max. 15 dětí   50 Kč vstup do bazénu na každou lekci 1x 14 dní 1,5 hodiny od 14:30 (dle dohody) Děti poznají různé plavecké způsoby a zdokonalí si své dovednosti. Je důležité, aby si děti plavání užily, bavilo je a měly z pobytu ve vodě radost. Mgr. Kateřina Dinková
Florbal 2. stupeň pátek 14 – 15 Žák získává základní herní dovednosti, radost ze hry a znalosti pravidel. Mgr. Petr Hochman
Stolní tenis 2. stupeň úterý 14 – 15 Žák se v kroužku naučí základní dovednosti potřebné pro stolní tenis. Mezi tyto dovednosti patří držení pálky, podání, forhend, bekhend a udržení míčku ve hře. Mgr. Petr Hochman
Sportujeme ve škole 1. – 3. ročník středa 12:40 – 13:25 malá těl. Kroužek pro všechny, kdo rádi sportují a soutěží. Všestranný pohybový rozvoj. Mgr. Zdeňka Bouzová
Anglický jazyk 7. – 9. ročník dle dohody dle dohody Procvičování gramatických jevů, slovní zásoby a konverzačních témat včetně rozhovorů. Poslechová cvičení, četba aktuálních článků z anglických časopisů. Ing. Markéta Bušáková
Finanční gramotnost 9. ročník dle dohody dle dohody Seznámení se s finančními produkty, bankovnictvím a pojištěním, např. znalost termínů – debetní karta, kreditní karta, úvěry, devizy, bankovní účty, měny, příjmy a výdaje, sestavení rodinného rozpočtu, apod. Ing. Markéta Bušáková
Mladý zdravotník 2. stupeň dle dohody dle dohody Žáci se naučí poskytnout první pomoc při různých zdravotních problémech a úrazech. To ale není vše, zdokonalí svůj pozorovací talent, naučí se lépe předvídat možná rizika, rozvinou své organizační schopnosti při řešení složitých situací. Na konci školního roku si své získané dovednosti a znalosti ověří v soutěžích Mladý zdravotník a Mladý záchranář. Ing. Romana Černá
Flétničky 2. – 3. ročník dle dohody dle dohody Flétnička neboli zobcová flétna je hudební nástroj, na který se snadno hraje, není drahý a vejde se do kapsy. Naučíme se na ni hrát jednoduché písničky – trochu z not, trochu zpaměti a trochu podle sluchu. Přitom si také procvičíme správné, zdravé dýchání, a společně si zamuzicírujeme. Ing. Jan Burle, Ph.D.
Francouzština pro začátečníky 2. stupeň úterý 13:40 – 14:25 Kroužek je pro žáky, kteří by se rádi seznámili s francouzštinou a naučili se základní slovíčka a fráze z oblastí: pozdravy, představení se, rodina, barvy, zvířata, oblečení, jídlo a další zajímavosti, týkající se Francie a její kultury. Ing. Vladimíra Špatenková
Flétnička 3. – 5. ročník dle dohody dle dohody Kroužek Flétnička je zaměřen na získání a rozvoj základních hudebních znalostí a dovedností, které jsou potřebné ke zvládnutí hry jednoduchých písniček na zobcovou flétnu. Na začátku každé hodiny obdrží každý pracovní list, který byl sestaven právě pro úplné začátky, a který provází děti formou omalovánek a not k jednotlivým písničkám během celého školního roku. Hra na flétnu je doporučována  lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění a dalších dechových obtíží. Mgr. Martina Najmanová
Volejbal 7. – 9. ročník čtvrtek 15 – 16 Výuka hry volejbalu, všestranný sportovní a pohybový rozvoj dětí včetně zvyšování jejich fyzické kondice. Zaměříme se na pravidla, správnou techniku a radost ze hry. Kateřina Zelenková
Kuchtíci 4. – 5. ročník středa 13:30 – 14:45 Kuchtíci se budou učit vařit, smažit a péct. Svůj výtvor si buď sní rovnou na kroužku, nebo vezmou ochutnat domů. Žáci zaplatí Kč 500,- na potraviny. Mgr. Petra Košová
Kroužek šití 5. ročník úterý 13:15 – 14:00 Kroužek pro šikulky, kteří se nebojí jehel a nití. Důraz je kladen na představivost, tvořivost, estetické cítění a osvojení techniky šití. Mgr. Marie Rambousková
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9. ročník čtvrtek 7:05 – 7:50 Procvičování obtížnějšího učiva, práce s texty. Žáci si budou kupovat pracovní sešit Příprava na přijímací zkoušky na SŠ od nakladatelství Nová škola v ceně 150 Kč Mgr. Jaroslava Rychtrová
Tvořivá dílna 2. stupeň středa 14:00 – 14:45 Kroužek, který tě naučí být pořádným kutilem! A nejen to, zaměříme se na opravy běžného života v domácnosti, uděláme si cyklo-moto opravnu (údržba jízdního kola, práce s opravdovým motorem a autodíly). Použití 3D per k výrobě dekorací a při opravě PVC výrobků. Práce s paletami, vyzkoušíme si, co vše se může vyrobit z palet. Ondřej Mündl
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. ročník úterý od 14:00 9. B středa od 7:00 9. A Hlavní náplní bude procvičování typových úloh, které se mohou objevit na přijímacích zkouškách. Seznámíme se i se strukturou zkoušek a s vhodnými strategiemi řešení jednotlivých úloh i zkoušky jako celku. Mgr. Tereza Peterková
Robotika 1. – 5. ročník pondělí 13:00 – 13:45 Budeme pracovat se stavebnicemi Lego Boost a Lego Spike Prime. Naučíme se programovat v blokovém programovacím jazyce (např. Scratch), abychom sestavené roboty pomocí iPadů přivedli k životu. Dále si osvojíme základy 3D grafiky, abychom si na 3D tiskárně vytiskli vlastní produkt. Naprogramujeme svou originální hru a mnoho dalšího. Petr Hainz, BA
Angličtina s kartami Pokémon 1. – 6. ročník pátek 13:00 – 13:45 Sbírá vaše dítě karty Pokémon, ale neví, jak se hrají nebo co se na nich píše? Ideální situace! Naučíme se pravidla hry, sestavovat balíčky, vymýšlet strategie a bezpečně karty měnit. Hlavně si ale karetní hru ve dvojicích zahrajeme, a protože jsou karty v angličtině, naučíme se moře nových výrazů a slovních spojení. Angličtina, logika, matematika, kombinatorika – to vše hra rozvíjí. Petr Hainz, BA
Sportovky pro prvňáčky 1. ročník pondělí 12:45 – 13:30 malá tělocvična Kroužek sportovních her pro 1. třídu se zaměřuje na nácvik základních technik – chytání, házení míče. V průběhu kroužku se žáci dále učí základy míčových her a jejich pravidla. Děti se naučí základům míčových her, užijí si všestrannou sportovní průpravu plnou zábavy, která je naučí správným návykům a přinese jim radost z pohybu. Součástí kroužku budou aktivity zaměřené na rozvoji obratnosti, rychlosti, koncentrace, prostorové orientace, smyslu pro týmovou práci a samozřejmě nejrůznější sportovní hry. Mgr. Milana Korfová
Robotika a programování 7. – 9. ročník středa 14:30 – 15:15 – programování mikropočítačů Micro:Bit – blokové programování a rozvíjení své fantazie ve hře Minecraft – sestrojení a ovládání robotické ruky – modelování a 3D tisk.   Štěpán Kraus
Pěvecký sbor všechny ročníky dle dohody dle dohody Zpívání a dramatizace. Součástí jsou vystoupení při veřejných i školních akcích. Eva Maťátko
Basketbal 1. – 4. ročník čtvrtek 14:00 – 15:00 Nabízíme radost a zábavu ze hry, zlepšování fyzické zdatnosti, obratnosti a koordinace pohybu. Jakub Hnátek
Karate všechny ročníky pondělí a středa 17 – 18 18 – 19 Profesionální výuka karate stylu Shotokan partnera naší školy Karatedó Steklý. Karatedó Steklý
Klub deskových her 3. – 9. ročník dle dohody dle dohody Rozvoj komunikace, soustředění, logického myšlení, spolupráce, postřehu a hlavně pořádná zábava nás čeká v Kroužku (nejen) deskových her. Zahrajeme si známé i méně známé hry, budeme luštit rébusy, kvízy. Mgr. Jana Bitnerová