Vedení školy
Mgr. Lukáš Valda ředitel školy reditel@8zsln.cz
Mgr. Jaroslava Boudová zástupce ředitele, kariérový poradce zastupce@8zsln.cz
1. stupeň
1. A Mgr. Milana Korfová milana.korfova@8zsln.cz
1. B Mgr. Jana Bitnerová jana.bitnerova@8zsln.cz
2. A Mgr. Petra Pastyříková metodik primární prevence petra.pastyrikova@8zsln.cz
2. B Mgr. Radka Urbánková radka.urbankova@8zsln.cz
3. A Mgr. Zdeňka Bouzová zdenka.bouzova@8zsln.cz
4. A Mgr. Petra Košová výchovný poradce petra.kosova@8zsln.cz
5. A Mgr. Marie Rambousková marie.rambouskova@8zsln.cz
5. B Mgr. Martina Najmanová martina.najmanova@8zsln.cz
přípravná třída Ludmila Smetanová ludmila.smetanova@8zsln.cz
2. stupeň
6. A Mgr. Petr Hochman Čj, Tv petr.hochman@8zsln.cz
6. B Ing. Markéta Bušáková Aj marketa.busakova@8zsln.cz
7. A Ing. Karel Beneš M, F karel.benes@8zsln.cz
7. B Mgr. Petr Hainz Aj petr.hainz@8zsln.cz
8. A Mgr. Tereza Peterková M tereza.peterkova@8zsln.cz
8. B Mgr. Alena Zákutná Čj, Ov alena.zakutna@8zsln.cz
8. C Mgr. Jaroslava Rychtrová Čj, D jaroslava.rychtrova@8zsln.cz
9. A Ing. Romana Černá romana.cerna@8zsln.cz
9. B Mgr. Kateřina Dinková Z, D katerina.dinkova@8zsln.cz
Učitelé bez třídnictví
Ing. Jan Burle Ph.D. Aj, Inf jan.burle@8zsln.cz
Mgr. Soňa Jarošová Štruplová Vv sona.jarosova@8zsln.cz
Eva Maťátko Hv eva.matatko@8zsln.cz
Ondřej Mundl ondrej.mundl@8zsln.cz
Ing. Anna Polcarová N anna.polcarova@8zsln.cz
Mgr. Jitka Rajmová Aj jitka.rajmova@8zsln.cz
Mgr. Olha Savenko Aj, R olha.savenko@8zsln.cz
Ing. Michaela Stegbauer Ch michaela.stegbauer@8zsln.cz
Ing. Vladimíra Špatenková M vladimira.spatenkova@8zsln.cz
Asistenti pedagogů
Radka Burdychová radka.burdychova@8zsln.cz
Hana Jiroušková hana.jirouskova@8zsln.cz
Bc. Markéta Pešulová marketa.pesulova@8zsln.cz
Lucie Vystrčilová lucie.vystrcilova@8zsln.cz
Kateřina Zelenková katerina.zelenkova@8zsln.cz
Školní družina
Simona Alinčová simona.alincova@8zsln.cz
Pavla Hellerová pavla.hellerova@8zsln.cz
Další kolegové
Mgr. Jana Poncarová speciální pedagog jana.poncarova@8zsln.cz
Ing. Květa Tošnerová školní asistent
Správní zaměstnanci
Lukáš Fialka školník
Věra Frélichová mzdová účetní info@8zsln.cz
Lipšanská Petra hospodářka školy