Vedení školy

Mgr. VALDA Lukáš ředitel školy reditel@8zsln.cz
Mgr. BOUDOVÁ Jaroslava zástupkyně ředitele školy zastupce@8zsln.cz

První stupeň

Mgr. BOUZOVÁ Zdeňka I. A I. stupeň zdenka.bouzova@8zsln.cz
Mgr. BECKERTOVÁ Blanka II. A I. stupeň blanka.beckertova@8zsln.cz
Mgr. RAMBOUSKOVÁ Marie III. A I. stupeň marie.rambouskova@8zsln.cz
Mgr. NAJMANOVÁ Martina III. B I. stupeň martina.najmanova@8zsln.cz
Mgr. KORFOVÁ Milana IV. A I. stupeň milana.korfova@8zsln.cz
Mgr. URBÁNKOVÁ Radka IV. B I. stupeň radka.urbankova@8zsln.cz
Mgr. BRETHOVÁ Petra V. A I. stupeň, metodik primární prevence petra.brethova@8zsln.cz
Mgr. MARKOVÁ Simona V. B I. stupeň simona.markova@8zsln.cz

Druhý stupeň

Mgr. PETERKOVÁ Tereza VI. A M, F, Z tereza.peterkova@8zsln.cz
Mgr. ZÁKUTNÁ Alena VI. B ČJ, VO,VP alena.zakutna@8zsln.cz
Mgr. TRÉGLOVÁ Martina  VI. C RJ, D, ČJ martina.treglova@8szln.cz
Ing. ČERNÁ Romana VII. A PŘ, CH, F, VP, ICT koordinátor, EVVO koordinátor romana.cerna@8zsln.cz
Mgr. PROCHÁZKA Miroslav VII. B AJ, D, VV miroslav.prochazka@8zsln.cz
Mgr. CVEŠPROVÁ Lenka VIII. A ČJ, D, PČ, VZ, výchovný poradce lenka.cvesprova@8zsln.cz
Ing. BUŠÁKOVÁ Markéta VIII. B AJ, KAJ marketa.busakova@8zsln.cz
Ing. BENEŠ Karel IX. A M, F, koordinátor ŠVP karel.benes@8zsln.cz

Učitelé bez třídnictví

HAINZ Petr AJ petr.hainz@8zsln.cz
HAMERNÍKOVÁ Tereza AJ, KAJ tereza.hamernikova@8zsln.cz
Mgr. MAREŠOVÁ Kristýna AJ kristyna.jetenska@8zsln.cz
MAŤÁTKO EVA HV eva.matatko@8zsln.cz
Mgr. ONDRÁKOVÁ Jana VO, sociální pedagog jana.ondrakova@8zsln.cz
Mgr. PORUBČAN Oto NJ oto.porubcan@8zsln.cz
Bc. SVOBODA Matěj TV, Z, PŘ, VP matej.svoboda@8zsln.cz
Ing. ŠPATENKOVÁ Vladimíra M, Z vladimira.spatenkova@8zsln.cz

Asistenti pedagogů

Ludmila Smetanová asistentka pedagoga ludmila.smetanova@8zsln.cz
Kateřina Zelenková asistentka pedagoga katerina.zelenkova@8zsln.cz
Eva Žižková asistentka pedagoga eva.zizkova@8zsln.cz
Bc. Markéta Pešulová asistentka pedagoga marketa.pesulova@8zsln.cz

Školní družina

Simona Alinčová vedoucí školní družiny simona.alincova@8zsln.cz
Irena Linajová vychovatelka ŠD irena.linajova@8zsln.cz
Pavla Hellerová vychovatelka ŠD pavla.hellerova@8zsln.cz
Hana Svobodová vychovatelka ŠD hana.svobodova@8zsln.cz

Správní zaměstnanci

FIALKA Lukáš školník
FRÉLICHOVÁ Věra mzdová a personální účetní info@8zsln.cz
LIPŠANSKÁ Petra
Ing. TOŠNEROVÁ Květa školní asistent