Mgr. Jana Poncarová

Školní speciální pedagog

Kontakt:
jana.poncarova@8zsln.cz
Tel.: 737 899 980

Školní speciální pedagog

„Potíže našich žáků zpravidla rozpoznáme brzy a ihned zahajujeme podpůrná opatření, jako jsou individuální nápravy, specifická procvičování, opakování a další. Vybaveni jsme množstvím speciálních pomůcek, činnosti probíhají v klidném prostředí, které je upraveno tak, aby se v něm děti cítily dobře. Konzultace nabízíme jak učitelům, tak rodičům. “

ČINNOSTI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
• ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními pedagogy vyhledává žáky, kteří vyžadují specifickou podporu
• odborně podporuje integrované žáky
• individuálně se věnuje žákům při rozvoji trivia (čtení, psaní, počítání)
• metodicky vede ostatní kolegy v pedagogické péči o žáky
• pomáhá s nápravou špatné výslovnosti (logopedická péče)
• pracuje s jednotlivci či malými skupinkami, čímž je zaručen individuální přístup