Ing. Karel Beneš

Třídní učitel

Kontakt:
karel.benes@8zsln.cz

Asistenti pedagoga:
Zdeňka Koláčková
Marcela Špeciánová