Ing. Květa Tošnerová

Asistentka pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním

Kontakt:
kveta.tosnerova@8zsln.cz

Asistentka pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním

„Pomáhám žákům z rodin se sociálním znevýhodněním. Doučujeme se spolu, píšeme úkoly, chodíme na procházky, vaříme ve školní kuchyňce. Jsem v pravidelném kontaktu s rodiči.“

ČINNOSTI ASISTENTKY PEDAGOGA PRO DĚTI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
• přispívá k pravidelné docházce dětí do školy
• v případě neúspěchu konzultuje s vyučujícími možnost nápravy
• v dopoledních hodinách asistuje žákům přímo ve výuce, po vyučování pomáhá s domácími úkoly, s přípravou na vyučování a testy
• poskytuje žákům psychosociální podporu, pracuje na osobnostním rozvoji dítěte, aby rozvíjelo své vlohy a schopnosti a utvářelo zdravé sebevědomí
• napomáhá komunikaci školy s rodinami, snaží se odstraňovat bariéry mezi školou a zákonnými zástupci dětí, ale také mezi dětmi se sociálním znevýhodněním a ostatními žáky
• motivuje ke vzdělávání, nabízí alternativy trávení volného času
• žáci i rodiče se mohou na asistentku obracet s jakýmikoli problémy – asistentka každého pozorně vyslechne, poradí, případně zprostředkuje odbornou pomoc