Mgr. Martina Najmanová

Metodik primární prevence

Kontakt:
martina.najmanova@8zsln.cz

Metodik primární prevence

„Pokud mne chceš kontaktovat vzkazem nebo dopisem, využij schránku důvěry na chodbě školy.“

„Proč oslovit metodika prevence? Nabízím možnost poradit se o problémech při komunikaci se spolužáky, potížích doma, řeším konflikty, porušování pravidel apod. Vedu školní parlament našich žáků“

 

SLUŽBY ŽÁKŮM
• Někdo tě šikanuje?
• Máš problém ve třídě, doma, na ulici?
• Chceš pomoci kamarádovi s problémem?
• Nevíš si rady s informací o ubližování?
• Chceš si jen popovídat?

 

OKRUHY ČINNOSTI METODIKA PREVENCE
• prevence závislostí
• šikana
• kyberšikana
• xenofobie a rasismus
• záškoláctví
• projevy sebepoškozování
• poruchy příjmu potravy a další sociálně patologické jevy