Ludmila Smetanová

Logopedická asistentka

Kontakt:
ludmila.smetanova@8zsln.cz

Zdeňka Koláčková

Logopedická asistentka

Kontakt:
zdenka.kolackova@8zsln.cz

Logopedické asistentky

„Rády pomůžeme v činnostech podporujících rozvoj komunikačních dovedností a v prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.“

ČINNOSTI LOGOPEDICKÉHO ASISTENTA
• nácvik správné výslovnosti
• procvičování hrubé a jemné motoriky
• rozvoj motoriky jazyka
• podpůrná edukační činnost v oblasti rozvoje komunikačních schopností