6. B (Ivana Zoulová)

Předmět

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

3 x 524 s předtištěnými okraji

1 x 444 s předtištěnými okraji

Anglický jazyk

2 x 544

1 x 624

Propisovací folie A4

Matematika

1x 460

2x 540

2 tužky (č. 2, č. 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Informatika

1 x 524

Dějepis

1 x 564

Výchova k občanství

1 x 524

Fyzika

1 x 540

1 x 624

Přírodopis

1 x 440

Zeměpis

1x 440

Školní atlas světa

Hudební výchova

notový sešit

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce (plochý č. 8. 12, kulatý č. 3, 5), tužky měkké č. 1, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka nebo uhel, krabice nebo kufřík, zástěra, 120 Kč (bude vybíráno na začátku školního roku)

Tělesná výchova

viz stránky školy

Výchova ke zdraví

1 x 544

1 x vazač na eurodesky + 10 x eurodesky

Pracovní činnosti

1 x 420

Poznámka: Ke každému nelinkovanému sešitu koupit příslušnou podložku, penál vybavit modrou a barevnou propiskou, zvýrazňovačem, nůžkami, lepidlem a malým pravítkem na podtrhávání.

6. B (Ivana Zoulová)

Předmět

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

3 x 524 s předtištěnými okraji

1 x 444 s předtištěnými okraji

Anglický jazyk

2 x 544

1 x 624

Propisovací folie A4

Matematika

1x 460

2x 540

2 tužky (č. 2, č. 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Informatika

1 x 524

Dějepis

1 x 564

Výchova k občanství

1 x 524

Fyzika

1 x 540

1 x 624

Přírodopis

1 x 440

Zeměpis

1x 440

Školní atlas světa

Hudební výchova

notový sešit

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce (plochý č. 8. 12, kulatý č. 3, 5), tužky měkké č. 1, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka nebo uhel, krabice nebo kufřík, zástěra, 120 Kč (bude vybíráno na začátku školního roku)

Tělesná výchova

viz stránky školy

Výchova ke zdraví

1 x 544

1 x vazač na eurodesky + 10 x eurodesky

Pracovní činnosti

1 x 420

Poznámka: Ke každému nelinkovanému sešitu koupit příslušnou podložku, penál vybavit modrou a barevnou propiskou, zvýrazňovačem, nůžkami, lepidlem a malým pravítkem na podtrhávání.

Ke stažení (*.doc)