KALENDÁŘ VÝUKY, PORAD, SCHŮZEK A DALŠÍCH AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Škola je zapojená do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Hodina pohybu navíc“. Ve škole se zaměříme na plnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (mezilidské vztahy a komunikace) v celoročním projektu „J. A. Komenský – škola hrou.“. Pozornost věnujeme i dílčím projektům (oblast bezpečnost internetu, zdravý životní styl, čtenářská i internetová gramotnost, finanční gramotnost), dále rozvoji klíčových kompetencí.

Září 2019

Dne 02. 09. (PO) – zahájení školního roku 2019/2020 (pro 1. A, 1. B od 9. 00 hodin).
Dne 10. 09. (ÚT) – třídní schůzky pro rodiče žáků I. a II. stupně od 16. 00 hod.
Dne 18. 09. (ST) – pracovní odpoledne pro pedagogy.
Dne 26. 09. (ČT) Recyklohraní (celoškolní projekt pro 3. až 8. třídy), probíhá ve škole.
Dne 28. 09. (SO) – Den české státnosti (státní svátek).
Projekty měsíce:„Svět kolem nás/Irán – zahalená krása“(vzdělávací projekt), „Evropský den jazyků“, „Z pohádky do pohádky“(I. třídy), „Zvládneme to“ (VI. třídy).

Říjen 2019

Dne 8. 10. (ÚT) – třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).
Dne 16. 10. (ST) – pracovní odpoledne pro pedagogy.
Dne 28. 10. (PO) – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek).
Podzimní prázdniny – dne 29. 10. (ÚT) a 30. 10. 2019 (ST).
Projekt měsíce: zaměřeno na bezpečnost internetu a sociálních sítí (vzdělávací projekt
pro 4. až 7. třídy), 8. a 9. třídy povedou třídní projekty.

Listopad 2019

Dne 12. 11. (ÚT) – třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).
Dne 13. 11. (ST) – pedagogická rada I. a II. stupně (odpoledne).
Dne 17. 11. (NE) – Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek).
Projekty měsíce: „Čtyřlístek 50 (1969-2019) a historie v komiksu“ (celoškolní projekt).

Prosinec 2019

Dne 10. 12. (ÚT) – třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).
Vánoční prázdniny- od 23. 12. (PO) do 3. 1. 2020 (PÁ).
Projekt měsíce: „Vánoční dílny/vyrábíme vánoční přáníčka a ozdoby“ (pracovní dílny),
Mezinárodní den polévek (třídní projekty) – dne 14. 12. 2019.

Leden 2020

vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020.
Dne 14. 01. (ÚT) – třídní schůzky pro I. st. od 15. 00, II. st. od 16. 15 do 18. 00 hod.
Dne 22. 01. (ST) – pedagogická rada I. a II. stupně (odpoledne).
Dne 30. 01. (ČT) – vysvědčení za I. pololetí 2019/2020 (běžná výuka dle rozvrhu).
Jednodenní pololetní prázdniny dne 31. 1. 2020 (pátek).
Projekty měsíce: zaměřené na rozvoj čtenářské, internetové a finanční gramotnosti (malé projekty v rámci ročníků a jednotlivých předmětů, spojení teorie a praxe).
Porady vedoucích zaměstnanců školy budou probíhat vždy každé první pondělí v měsíci tj. 2. 9. 2019, 7. 10. 2019, 4. 11. 2019, 2. 12. 2019, 6. 1. 2020.

Služba ve škole pro veřejnost (do 16. 00 hodin)
PO/ účetní školy​ÚT/ pracovnice PAM​​ST/ zástupce ředitele školy
​ČT /ředitelka školy​​PÁ/ vychovatelka školní družiny

Pravidelné konzultační hodiny pedagogů I. a II. stupně pro rodiče žáků školy vždy
v úterý od 15. 00 hod. do 16. 00 hod. buď v kmenových třídách, nebo v kabinetech.

Výchovná poradkyně Mgr. L. Cvešprová (tel. 415 652 310, e-mail zastupce@8zsln.cz)
Školní metodik prevence Mgr. N. Honková (tel. 415 652 310, e-mail honkova@8zsln.cz)
Konzultace a osobní jednání na základě telefonické či osobní domluvy a sjednaného termínu.

Měsíční plány pro školní družinu a školní klub (zveřejňováno ve škole i na webu školy).

Pro II. pololetí školního roku 2019/2020 připravuje vedení školy:

Celoškolní projekt „J. A. Komenský – škola hrou“ (zaměřeno na praktickou stránku – exkurze do naučných zahrad, lesních či naučných stezek, návštěva interaktivních výstav atd.).
„Plavecké výcviky“ pro žáky 3. a 4. ročníků v Libochovicích (leden 2020 – červen 2020).
„Ozdravné pobyty“ pro žáky I. a II. stupně (bude upřesněno).
„Lyžařský výcvik“ pro žáky II. stupně (bude upřesněno).
Mezinárodní projekt „Světový den spánku – modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku, je nutné dodržovat pravidla spánkové hygieny“ (celoškolní projekt – březen 2020).
Mezinárodní projekt „Světový den hygieny rukou“ – význam hygieny (květen 2020).
Mezinárodní projekt „Den prázdných tříd“- podpora venkovního vzdělávání (květen 2020).
Celoškolní projekt: „Jak se zachovat když“ – zaměřeno na ochranu člověka za mimořádných událostí, první pomoc a ochranu životního prostředí (červen 2020).

Zápis 2020 – 3. a 4. dubna 2020 v prostorách školy (bude upřesněno).

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků školy

Dne 19. 05. (ÚT) pro I. st. od 15. 00 hod., pro II. st. od 16. 15 hod. / klasické třídní schůzky.

Pedagogické rady

Dne 15. 04. (ST) – pro pedagogické pracovníky I. a II. stupně (odpoledne).
Dne 22. 06. (PO) pedagogická rada I. a II. stupně /odpoledne (bude upřesněno).

Ředitelské volno:

Dne 29. 6. (PO) a 30. 6. (ÚT) – organizační a stavební změny.

Prázdniny

Jarní prázdniny v týdnu od 17. 2. – 23. 2. 2020 (pro okres Louny).
Velikonoční prázdniny dne 9. 4. 2020 (ČT).
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020, období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Všechny školní a mimoškolní projekty, vzdělávací akce a další aktivity, budou upřesňovány v týdenních plánech školy, na poradách pedagogů školy.

podpis_benesova

Louny,
srpen 2019

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy